tthcstg_socson@hanoi.gov.vn
Trường THCS Trung Giã

Địa chỉ: Phố Nỷ - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích