Điạ chỉ: Trường THCS Trung Giã

Điện thoại: 0973189588

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hoàn
Nguyễn Thị Hoàn

Ngày sinh: 24/10/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Sóc Sơn - Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Hiệu trưởng nhà trường

Điện thoại riêng: 0973189588

Phó HT

Nguyễn Thị Thúy Nhung
Nguyễn Thị Thúy Nhung

Ngày sinh: 7/7/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tân Minh - Sóc Sơn - HN

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Phó HT nhà trường

Điện thoại riêng: 0987509569

Trần Thị Thanh Nga
Trần Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 10/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Sóc Sơn - Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Phó HT nhà trường

Điện thoại riêng: 0387429267

Trường THCS Trung Giã

Địa chỉ: Phố Nỷ - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích